In maart 2015 werd een recordhoeveelheid van 89,5 miljoen in beslag genomen namaaksigaretten vernietigt in Antwerpen. Indien deze  sigaretten op de markt waren gekomen, dan hadden zij een fiscaal verlies van ongeveer 25,8 miljoen € teweeggebracht, namelijk 1,9 miljoen euro invoerrechten, 18,3 miljoen euro accijnzen en 5,6 miljoen euro btw.

De inbeslaggenomen hoeveelheid namaaksigaretten bewijst dat de smokkel toeneemt in ons land. In 2014 namen de opsporingsdiensten van de douane 192 miljoen stuks sigaretten in beslag, in 2012 ging het nog om 138 miljoen stuks. België blijkt een draaischijf voor de smokkel van illegale sigaretten vooral door het goede wegennet en zijn centrale ligging. De sigaretten zijn grotendeels bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en in mindere mate Duitsland.


2015 was een recordjaar voor de illegale tabakshandel in België

België is bovendien meer geworden dan louter een transitland voor illegale tabaksproducten. De voorbije twee jaar werden 5 illegale sigarettenfabriekjes ontmanteld in ons land, in Eupen, Ghlin en Frameries en Essen. Het is duidelijk dat de illegale handel een groeiend probleem is in ons land.