Kamerlid Cathérine Fonck (cdH) wil gezondheidswaarschuwingen voor cafeïnehoudende dranken

Op dit moment is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hangende dat een verplichte gezondheidswaarschuwing wil opleggen voor caffeïnehoudende dranken.

Volgens het voorstel zouden dranken met een hoog cafeïnegehalte de vermelding moeten aanbrengen dat deze ‘schadelijk zijn voor de gezondheid, alsook dat het gevaarlijk is die dranken tegelijk met alcohol te nuttigen, inzonderheid voor zwangere vrouwen en jongeren’.


Volksvertegenwoordigster Catherine Fonck (cdh) een wetsvoorstel heeft ingediend om gezondheidswaarschuwingen op koffie in te voeren.

Het lijkt er dus op dat, na tabak en alcohol, meer en meer andere producten aan banden worden gelegd