In een recent debat (25 april 2016) in het Waals parlement pleitte minister voor leefmilieu Carlo di Antonio ervoor om neutrale verpakkingen in te voeren voor pesticiden. Volgens de minister zal dit ertoe bijdragen om de perceptie dat deze producten gevaarlijk zijn te versterken. Het is nu al duidelijk dat bepaalde politici het concept van neutrale verpakkingen gretig zullen toepassen op andere domeinen dan tabak. Meer info via deze link. (artikel in het Frans)