Neutrale verpakkingen zijn een slecht idee, want...

…ze werken niet

Australië wou met de invoering van neutrale sigarettenpakjes de tabaksconsumptie bij jongeren terugdringen. Het doel werd niet bereikt. Bovendien was er ook heel wat onbedoelde collateral damage: meer illegale handel en een groeiend aantal faillissementen in de reguliere handel.