Neutrale verpakkingen zijn een slecht idee, want...

… ze zijn een aanslag op het merkenrecht

Neutrale verpakkingen sluiten het gebruik van handelsmerken uit en vormen zo een onteigening van intellectuele-eigendomsrechten. De maatregel is dan ook strijdig met verschillende internationale verdragen. Het TRIPS verdrag stelt bijvoorbeeld dat het gebruik van een handelsmerk niet mag worden bemoeilijkt op een wijze die afbreuk doet aan het vermogen tot het onderscheiden van de waren van de ene onderneming van die van andere ondernemingen.

Een internationale open brief tegen het principe van neutrale verpakkingen werd ondertekend door meer dan 150 organisaties wereldwijd. Het gaat hier om kamers van koophandel, verenigingen van merkenrechthouders, federaties van handelaars en organisaties die strijden tegen namaak. Voor België ondertekenden het Verbond van Belgische Ondernemingen, het ICC en NANAC (vereniging tegen Namaak).